Danh mục: Kế hoạch hóa gia đình

  • Đi phá thai 1 mình có được không?

    Đi phá thai 1 mình có được không? Mặc dù biết việc đi cùng với người thân và bạn bè khi bỏ thai sẽ làm thai phụ cảm thấy an tâm và được thông cảm, chia sẻ hơn nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà các chị em vẫn phải đi phá thai một mình.…